25 Puntenlijst voordat je begint met bouwen, volgens ErasmusX architect in Schijndel

25 Puntenlijst voordat je begint met bouwen

Veel punten zijn in Nederland haalbaar, maar wel wenselijk, aldus ErasmusX architect Schijndel

1) Bouwplaats geologisch ongestoord.
2) Woonhuis buiten industriegebieden en hoofdverkeerswegen.
3) Gedecentraliseerd, vrijheid- bevorderende bouwwijze groene wijken.
4) Woning en wijk, individueel, mensvriendelijk, het ontstaan van samenlevingsverbanden bevorderend
5) Natuurlijke bouwstoffen.
6) Ademende wanden, plafonds, vloeren, (diffunderend en dampopen).
7) Natuurlijke regulatie van lucht- vochtigheid door hygroscopische bouwmaterialen.
8) Filtering en neutralisering van schadelijke stoffen in de lucht door absorberende bouwmaterialen.
9) Evenwichtige verhouding van isolatie en warmtedemping.
10) Optimale oppervlakte- en ruimteluchttemperatuur.
11) Toepassing stralingswarmte met optimaal gebruik van zonne-energie.
12) Minimale en vlug afnemende nieuwbouwvochtigheid
13) Geur neutraal: aangenaam ruikend, zonder afgifte van toxische dampen.
14) Natuurlijke licht-, belichting en kleurenverhoudingen.
15) De mens beschermen tegen lawaai en trillingen.
16) Bouwstoffen met een zo laag mogelijke radioactieve straling.
17) Behouden van natuurlijk lucht elektrisch veld en van fysiologisch gunstige ionisatie van de ruimte.
18) Geen verstoring van het natuurlijk magnetisch veld.
19) Geen verstoring door technische elektromagnetische velden.
20) Geen verstoring van de levens noodzakelijke kosmische terrestrische invloeden.
21) Gebruik van fysiologische kennis op het gebied van ruimteontwerp en inrichting.
22) Rekening houden met harmoniale maten, proporties en vormen.
23) Ecologisch materiaalgebruik met lage energiekosten bij productie, niet milieuvervuilend.
24) Geen roofbouw op grondstoffen.
25) Geen gevolgschade veroorzaakt door nevenwerkingen van allerlei aard

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then