Building Information Model

BIM (Building Information Model) is een methodiek waarbij door diverse disciplines integraal wordt samengewerkt in één digitaal model. Deze methodiek wordt steeds vaker toegepast in de bouwwereld vanwege de voordelen die worden geboden: een rijkheid aan informatie, betere onderlinge afstemming, reductie van faalkosten en beter inzicht in het ontwerp voor zowel de ontwerpers zelf als voor de opdrachtgever.

Wij hebben ervaring met diverse BIM-projecten en hebben bewezen een betrouwbare BIM-partner te zijn. Onze ervaring met BIM mogen we dan ook steeds vaker inzetten bij nieuwe BIM-samenwerkingen. Hieronder volgt een overzicht van de meerwaarde die wij bij een BIM-samenwerking kunnen leveren.

Projecten op hoog niveau gemodelleerd

Alle projecten worden door ons gemodelleerd in 3D (Arcplus). Wij hanteren daarbij een hoog detailleringsniveau en tekenen het project in losse elementen uit, zoals het ook zal worden gebouwd; ‘Virtueel bouwen’, als het ware. Dit heeft als voordeel dat problemen m.b.t. uitvoerbaarheid, detaillering en afstemming met andere disciplines al in een vroeg stadium worden gedetecteerd. Bovendien kan er veel bruikbare informatie aan het model worden onttrokken en/of gekoppeld (zoals bijvoorbeeld planningen, hoeveelheden, materiaalkwaliteiten enz.).

Wij hebben ervaring met diverse samenwerkingsvormen

Een BIM-samenwerking kan op verschillende manieren worden ingevuld. Eén methode is dat de verschillende disciplines in één centraal opgeslagen en beheerd model werken. Een andere methode is dat de verschillende disciplines de modellen afzonderlijk uitwerken, daarbij gebruik makend van elkaars modellen. Deze verschillende modellen worden op afgesproken momenten samengevoegd tot het BIM-model. Er kunnen dan ‘Interference checks’ worden uitgevoerd om eventuele conflicten tussen de modellen te detecteren. Schreuders bouwtechniek heeft ervaring met beide methoden en werkt probleemloos samen met diverse tekenpakketten.

Wij kunnen de constructie volledig uitwerken

Door het hoge detailleringsniveau van de modellen en onze ervaring met detailengineering van verschillende soorten constructies (prefab beton, staal, hout) kunnen wij een constructie in zijn geheel tot in detail uitwerken. De constructie wordt als het ware ‘gereed voor productie’ uitgewerkt. Dit biedt voor de opdrachtgever en aannemer de volgende voordelen:

   minder bouwfouten door betere afstemming;

   snellere bouwvoorbereiding en dus een snellere realisatie,

   meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheden omtrent de constructie, 

   minder onvoorziene bouwkosten. 

We ontzorgen op deze manier de opdrachtgever als de aannemer.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then