Diensten

Wij kunnen u van dienst zijn met één of meerdere van de onderstaande werkzaamheden.

Ontwerp: programma van eisen opstellen, situatieonderzoek (bestaande situatie, bestemmingsplan, foto's omgeving, e.d.), ontwerptekeningen (indeling, geveltekeningen en perspectieven, fotorealistische presentaties), overleg met gemeente en welstandscommissie over de voortgang van de ontwerpen.

Bestaande situatie, verbouwingen: het inmeten van het pand, archiefonderzoek naar oude tekeningen, fotograferen van het pand (binnen- en buitenzijde) en tekening maken van de bestaande situatie.

Bouwkundige adviezen: onderzoeken bouwproblemen, kleine bouwkundige adviezen, adviezen over bebouwingsmogelijkheden, vergunningsvrij bouwen, passief bouwen, energiebesparing, zonnepanelen (PV en warmwater) en bouwkundige installaties

Kostenbegroting: haalbaarheidsonderzoek, kostenbegroting.

Bouwaanvraag/omgevingsvergunningtechnisch uitwerken van het ontwerp d.m.v. bestektekeningen, overleg met adviseurs (constructie, grondonderzoek, sondering, geluid, EPC, e.d), vergunningstekeningen, naleven van de bouwvoorschriften (bouwbesluit, e.d.), invullen formulieren en de bijkomende administratie tot het indienen van de aanvraag.

Aanvraag milieuvergunning: tekeningen t.b.v. milieuaanvraag/-melding, formulieren  milieuvergunning of melding activiteitenbesluit en administratie, coördinatie met eventuele adviseurs.

Bestek: uitgebreide technische bestek omschrijving (juridisch en technisch), korte technische omschrijving, wensen en kwaliteitseisen vastleggen.

Werktekeningen: het maken van plattegrondtekeningen, doorsneden, kozijntekeningen en detailtekeningen.

Bouwbegeleiding: het controleren van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, het beleggen en de verslaglegging van bouwvergaderingen, het vertegenwoordigen van de opdrachtgever als gemachtigde, bouwtoezicht, aanbesteding organiseren en het aanvragen van offertes bij meerdere aannemers.

Oplevering: het controleren van de oplevering en de verslaglegging van onvolkomenheden bij de overdracht. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then