Eco Architect Edward Erasmus

"Vandaag realiseerde ik me weer eens dat ik als ontwerper met twintig jaar ervaring wel zeer afwijkend ben van de meeste anderen die zich met duurzaam bouwen bezig houden.  Voor mij betekent duurzaam bouwen nog steeds: gebouwen maken die lang meegaan. Gebouwen die gezond zijn, uit onschadelijke en oneindige herwinbare materialen bestaan en die energie opleveren in plaats van kosten. Ik ontwerp dus ecologische gebouwen. Duurzaam bouwen wordt steeds meer een holle frase. Sustainablabla, zoals dat ludiek heet. Daar is een tijdje geleden een heel congres aan gewijd. Mooie term! Warmte- en koude opslag, warmtepompen, warmteterugwinning i.c.m. balansventilatie, CO2-gestuurde ventilatie en meer van dat soort technieken zijn allemaal aardig, maar de échte energiezuinige gebouwen hebben een zéér goede slimme  isolatie, een zéér goede oriëntatie en een slimme organisatie. Vooral als toevoeging wellicht collectoren en een simpele verwarming-tapwater combinatie. Natuurlijke ventilatie blijkt na twintig jaar “duurzaam bouwen” het meest energiezuinig en gezond."

Edward Erasmus


a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then