Ecologisch bouwen

Het begrip ecologisch wordt in de bouw gebruikt wanneer het gaat over de invloed van de architectuur op de omgeving. Het gebruik van een ecologisch ontwerp en ecologische materialen kan zelfs helpen het milieu te verbeteren. Rekening houden met de ecologische impact van een bouwproject is één van de belangrijkste aspecten van de werkwijze van ErasmusX.

Ecologische gebouwen tasten hun natuurlijke omgeving zo min mogelijk aan. Bij ecologisch bouwen wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van energie, water en ruimte. Maar ook het zoveel mogelijk gebruiken van lokaal beschikbare- en hergroeibare grondstoffen hoort bij de ecologische bouw. Bouwmaterialen worden beoordeeld op hun hele levenscyclus. Onze werkwijze sluit dan ook perfect aan bij de circulaire economie. We stellen telkens de vraag hoeveel energie en grondstoffen een materiaal kost tijdens de productie, het gebruik en de verwerking tot afval?

Een ecologische aanpak is niet alleen van belang bij nieuwbouw. Ook het gezond maken van je huis of je werkomgeving met een ecologische renovatie is nuttig. Het ecologiseren van bestaande woningbouw heeft eenzelfde ecologische waarde als het bouwen van een nieuwe laagenergiewoning of een passiefhuis.

De kracht van de ontwerpen van ErasmusX zit in het samenvloeien van ecologisch bouwen en moderne architectuur. Verder geeft ErasmusX  de kennis en de ecologische werk- en denkwijze door aan de verschillende bouwpartners. Er is een constante uitwisseling van kennis tussen architect en betrokkenen over ecologische innovatie en de ecologische materialen. Dit is mogelijk door de korte lijnen tussen opdrachtgever, architect en uitvoerder in ons ecologisch bouwtraject, die wij de Groene Bouwketen noemen.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then