Ontwerp Trapjeswijk Zwolle

Design

Meer afbeeldingen (6+)

ErasmusX en twee andere architectenbureaus hebben een ontwerp gemaakt voor de Trapjeswijk in Zwolle.

Achtergrond: Met sloop- en renovatieplannen vanuit de gemeente zijn de bewoners gaan nadenken over de toekomstige woningen in de wijk. De bewoners wilden een mens- en milieuvriendelijk woningproject.

Vraag bewoners:

  • “Een groene woonomgeving waarin sociaal contact wordt bevorderd, maar waarin ook sprake is van privacy, rust en afzondering. Een diversiteit van bewoners door te bouwen voor verschillende leeftijden, inkomens en samenlevingsvormen. Een gezond binnenmilieu.

  • Een speels en harmonieus ontwerp waarin de visie en ambitie tot uitdrukking komt. De woningen en omgeving vormen een samenhangend geheel. Woningen en omgeving hebben een eigentijdse organische vormgeving, met een eigen gezicht. Een ontwerp waar milieuvriendelijkheid en mensvriendelijkheid een logisch gevolg van is.

  • We zijn verantwoordelijk voor onze omgeving, dus het ontwerp wordt duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk. De rode draad hierin is dat erzoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de duurzame energiebronnen en materialen die de natuur ons biedt."

ErasmusX heeft gekozen voor groene daken, gezonde bio ecologische bouwmaterialen en duurzame toepassingen. Het is een U-vormig ontwerp, met in het midden een gezamenlijke binnentuin.

Uiteindelijk is het ontwerp uitgevoerd van Van Ringen Architecten, met als aannemer van der Maazen, onder begeleiding van de Buildingcommunity.

Bruto vloeroppervlakte(BVO): 3.500 m2

Aantal woningen: 36 waarvan 16 sociale huur.

Sinds de oplevering (2014) heet de buurt De Nooten, Muziekwijk.

Specificaties

Circulaire Architectuur

Circulaire Architectuur

Integraal Duurzaam

Integraal Duurzaam

Energie Neutraal

Energie Neutraal

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then