Samenwerking ErasmusX

Op een dynamische manier ontwerpen en samenwerken

ErasmusX is als ontwerp- en bouwkundig begeleider in Veghel gespecialiseerd in plaats gerelateerde werken. Alle ontwerpen hebben een eigen specifieke, duurzame karakter in relatie en balans met hun omgeving. Vervaardigd uit duurzame materialen, energie neutraal en mens- en milieuvriendelijk. De volgende stap; concepten die meer energie opleveren en natuurinclusief bouwen. Dat zou fantastisch zijn!

We hebben een  samenwerking en we werken efficiënt vanuit de BIM methodiek. Hierdoor ontstaat er een up to date informatiestructuur die wij direct in onze ontwerpen kunnen implementeren.

Edward Erasmus

Bio-ecologisch ontwerper, ErasmusX

Edward Erasmus is de eigenaar van ErasmusX. Ik houd me al twintig jaar bezig met het verantwoord bouwen van gezonde huizen. Sinds 10 jaar heb ik mijn eigen ontwerpbureau ErasmusX. "Ik  ben trots op wat ik tot nu toe heb gebouwd met ErasmusX: Van huizen tot kinderdagverblijven, herbestemmingsprojecten en scoutinggebouwen tot nieuwe energievoorzieningen, innovatieve bouwsystemen en projecten waar veel met bewonersparticipatie wordt gedaan.” 

"Een woning moet aanvoelen als je eigen huid. Net als het belangrijk is om lekker in je vel te zitten, of in je kleren, is een huis onontbeerlijk. Een goed, mooi huis maakt je gezond en blij.” Gezond ook, jawel: “Materiaal of de manier van bouwen heeft invloed op de gezondheid.” Ik noem even een paar voorbeelden: “Een PVC-vloer zorgt voor een extra hoge chloor emissie, met een acrylmuur heb je er weer een paar kunststofdeeltjes bij.  Bij straling houdende producten moet je dan ook nog meer ventileren en dat zorgt ervoor dat je weer extra moet gaan stoken. "Dat zijn sterk verontreinigde systemen. Een natuurlijk ventilatiesysteem en goede materialen zijn daarom essentieel voor een ‘gezonde’ woning. Hout bijvoorbeeld bevat al een stuk minder Radon dan beton. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven op dat gebied. Tegenwoordig zijn er ook veel gezonde materialen beschikbaar. 

"Ecologisch- en duurzaam bouwen tegenwoordig niet per definitie duurder. Wij maken gebruik van de zon en de wind. Als je een woning op het zuiden richt, kan je gebruik maken van passieve zonne-energie voor de verwarming van je huis.” 

"Er zijn ook vele duurzame kunstprojecten waar ErasmusX aan meewerkte: zo maakten we een speeltoestel van gerecyclede materialen op een speelplaats in Schijndel. Om kinderen bewust te maken van hergebruik, verlichtten wij verschillende kunstprojecten met behulp van zonnepanelen en op de Parade in Den Bosch beschermden wij oude bomen  die op de lijst stonden om gekapt te worden: “In ieder project zit een stukje educatie. Ik wil mensen graag na laten denken over hun omgeving, maar ook dichter bij hun omgeving brengen.”

Ellis Erasmus-Sonnevelt

Bio-ecologisch adviseuse

Acht jaar geleden ben ik Edward Erasmus tegen gekomen en we zijn nu bijna twee jaar getrouwd. Ik ga mee naar klanten, geef advies, schrijf teksten en maak foto's voor de website. Sinds we elkaar kennen ben ik me gaan verdiepen in ecologisch bouwen en de ontwikkelingen. Twee jaar geleden heb ik het initiatief genomen om samen met Edward naar een lezing in Wageningen te gaan over nieuwe landbouwtechnieken en de Ecorestauration Camps. In eerste instantie zou je denken dat dat niks met bouwen te maken heeft. Maar intussen weten we beter, natuurlijke materialen, maar ook de natuur en omgeving is gekoppeld aan gezond en gelukkig wonen. Natuurinclusief bouwen is een actueel thema geworden. Waar het uiteindelijk voor mij om draait is een gezonde plek voor ons, de kinderen en waarde toekenning.

HappyEco is mede door mij ontwikkeld om aandacht te geven aan het ecologisch en duurzaam bouwen. Happy neemt je mee in het gezond bouwen of verbouwen van uw woning. We vertalen je wensen in een ontwerp die bij je levensstijl past en we geven je advies en begeleiding. Happy Eco betekent je gezondheid(biologie) meenemen in het bouwen. Happy Eco staat voor natuurlijke en gezonde technische toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan goed kunnen ventileren en aangename warme, maar frisse kamers in huis. Laat je huis de frisse lucht die binnenkomt verwarmen of koelen wanneer het nodig is. Maak gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke gezonde materialen, zodat jij ook langer gezond blijft. Maak gebruik van gratis zon en wind, want die zijn er altijd. Gebruik water en geef het ook onaangetast terug aan de natuur. Compenseer wat je gebruikt in je omgeving. Denk hierbij aan grond en materialen.

Coöperatie Archi³O

ErasmusX is één van de coöperatie leden van Archi³O.
Archi³O  is een ontwerperscollectief opgericht in 2014.

Het collectief is er om bio-ecologische architectuur samen vorm te geven en te realiseren. De leden bezitten kennis en ervaring op het gebied van gezond en duurzaam bouwen. Het delen van deze kennis leidt tot nieuwe invalshoeken, frisse, innovatieve- beeldende ontwerpen en architectuur die gericht is op de toekomst.

Archi³O werkt nauw samen met de opdrachtgever en de gebruiker en begeleidt de projecten. Denk daarbij aan nieuwbouw, , transformatie, maar ook renovatie. Maatwerk is het kernwoord bij Archi³O. Door opdrachten integraal te benaderen sluiten bouw, gebouwtechniek en landschap , details en interieur naadloos op elkaar aan.

Het team van ARCHI³O strijd al meer dan 35 jaar strijd voor een gezond evenwicht in de manier waarop wij leven en wonen. ARCHI³O wil met haar werkwijze, ontwerpen en gebouwen een bijdrage  leveren aan een gezonde omgeving, vitale ecologie, een duurzame economie en sociale rechtvaardigheid. De gezondheid van de mens en de aarde is de basis. We gaat uit van collectieve waarden, als wij elkaar en de aarde respecteren is er genoeg voor iedereen. Wij zijn steeds op zoek naar duurzame, ecologische maar betaalbare oplossingen. Wij zetten ons in om duurzaam leven, wonen en bouwen toegankelijk te maken voor iedereen. In omgang met anderen zijn waardering, respect en eerlijkheid belangrijke basiswaarden.

Renz Pijnenborgh

Bio-logisch, ecologisch en biobased Architect

Architect Renz Pijnenborgh is gespecialiseerd in biologisch bouwen. Leidraad voor hem is om zo te bouwen dat er een gezond binnenmilieu in de gebouwen ontstaat. Voor het binnenmilieu bestaat weinig aandacht bij architecten en bouwers. We zijn vergeten dat op de manier waarop we tegenwoordig huizen en kantoren bouwen, dat bedompte gebouwen oplevert die zorgen voor astmatische aandoeningen en allergieën. Rond de vorige eeuwwisseling werkten architecten en artsen samen om betere en gezondere woningen te realiseren, (daaruit is de woningwet ontstaan) maar die relatie bestaat allang niet meer. Zijn bureau streeft sinds 1982 naar milieubewust bouwen en ontwerpen en heeft vele ecologische  projecten uitgevoerd, zoals de bouw van 101 woningen te Zeewolde. En de bouw van vele CPO projecten, die vaak  opvallen door de begroeide daken. Wat al die projecten gemeen hebben is dat de binnenlucht van de woningen, volgens Pijnenborgh, niet wordt verpest door slecht materiaalgebruik, overmatige kierenjacht en verkeerde energiebesparende maatregelen. Energie zuinig bouwen met gezonde bouwmaterialen en installaties is voor hem de standaard.

Chris Posma

Projectmanagement en ontwikkeling

Chris Posma houd zicht bezig met projectmanagment in het kader van Syneff Consult, als maat in maatschap, management consultancy (CMC) t.b.v. midden- en kleinbedrijf alsmede non-profit organisaties. Speciale accenten liggen op kwaliteitszorg, logistiek, financieel management en benchmarking. Chris is in veel sectoren actief, maar specifiek in de sectoren: installaties, schilders en kinderopvangorganisaties. Daarbij houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van ecologische en economische concepten op stede-bouwkundig- en bouwkundig gebied, met innovatieve toepassingen in diverse projecten. Hij heeft ook ecologische projectontwikkeling gedaan op basis van bewonersinitiatief, waaronder de eco buurten in St.Oedenrode, Deventer, Purmerend, Almere. In 2002 en 2003 coaching Ecovillage Lynedoch SA.

In kader van Synergy International, is hij één van de twee hoofdaandeelhouders/eigenaren, leiding gevend aan het algemeen beheer van de organisatie met daarin ongeveer 10 professionals. HIj heeft missies in diverse West-Afrikaanse landen m.b.t. projectmanagement, technische
audits en technical engineering. Hierbij houd hij zich ook bezig met de ontwikkeling van de ecologische aspecten in bouwprojecten.

Chris heeft betrokkenheid bij de VIBA langs diverse invalshoeken. Gedurende 6 jaar is hij bestuurder van Vereniging Integrale Biologische Architectuur VIBA-Expo.

Contructiebureau Keetels

Duurzame constructies

Constructiebureau Keetels BV bestaat sinds 1987 en is een bureau dat staat als een huis. In deze periode heeft ons bureau veel ervaring opgedaan op diverse gebieden binnen de constructiewereld. Dit mondt uit in uiteenlopende opdrachten, van kleinschalige verbouwingen tot uitgebreide kantorencomplexen. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in ons portfolio.

Duurzame constructies sinds 1987
Constructiebureau Keetels bestaat sinds 1987 en is gevestigd in Schijndel. Met kennis en ervaring construeren zij de meest gunstige constructie met de gekozen materialen en de daarbij gewenste detaillering. Al gaat het om een kleine verbouwing, woningbouw, tribune, houtskeletwoning op schuimbeton, bedrijfsruimte of appartementen, gezondheidszorg-schoolgebouw, het team van constructeurs en tekenaars staat klaar voor elke uitdaging om een constructie te modelleren en uit te werken.

Onzichtbaar en economisch construeren
‘Als wij ons werk goed doen, is de constructie volledig geïntegreerd in het architectonisch ontwerp’, is het motto van constructiebureau Keetels. In de constructie verwerken ze het gewenste detail van de architect en ze maken zo veel mogelijk gebruik van de toegepaste materialen. Zo besparen we kosten voor de opdrachtgever en lossen we problemen op voordat ze op de bouwplaats ontstaan.

Bureau Kent

EPN, daglicht en ventilatie

Bureau Kent is gespecialiseerd in de Energie Prestatie Norm (de NEN 7120) voor nieuwbouw. Bureau Kent maakt bouwfysische berekeningen zoals EPN, daglichttoetreding en ventilatie.
Bureau Kent werkt onder andere voor architecten, projectontwikkelaars, fabrikanten van bouwproducten en facilitaire bedrijven.
Bureau Kent wordt geleid door Rik Vollebregt, natuurkundig ingenieur, met ervaring in de energietechniek & gebouwde omgeving sinds 1990.

Activiteiten

Bureau Kent verzorgt EPC- en andere bouwbesluitberekeningen voor klanten als architecten en bouwbedrijven. Vaak ligt de nadruk op de energieprestatie, waarbij het doel is om een gunstige EPC goed te onderbouwen. Bureau Kent blogt regelmatig over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van EPC, energieneutraal bouwen en praktijkevaluaties van energiezuinig bouwen.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then