Filosofie van ErasmusX

De eerste humanist 

Erasmus was een 'humanist'. Bij het humanisme staat de mens centraal. Humanisten vinden dat je goed moet nadenken over hoe je met mensen, de wereld en jezelf om moet gaan. Je moet dit altijd met zorg en aandacht doen.

Op weg naar een leefbare toekomst

Ondanks alle goede intenties lijkt er voorlopig geen einde te komen aan de aantasting van atmosfeer en klimaat, aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, aan overmatig energiegebruik en consumentisme. Wat betekent dat voor onze toekomst en die van onze kinderen?  

De groene humanist

De natuur kan dienen als spiegel voor onze natuurlijke geaardheid en als spiegelbeeld van onze vrijheid, tijdelijkheid en kwetsbaarheid.
Het doel is het realiseren van zoveel mogelijk positieve effecten op de leefbaarheid en het milieu niet of zo min mogelijk te belasten. Je bent een groene humanist.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then