Gezond binnenmilieu

De volgende elementen zijn van belang bij een gezond binnenmilieu. Het kan zo zijn dat niet alle elementen toegepast kunnen worden, maar de volgende aspecten leveren een bijdrage:

Bouwen met zoveel mogelijk natuurlijke materialen.

Damp open constructies met intelligente natuurlijke ventilatie.

Afwerkingen met natuurlijke stoffen en natuurverven.

Inrichten met natuurlijke stoffen.

Schoonmaken met natuurlijke schoonmaakmiddelen.

Verwarmen met stralingswarmte zoals warmtewanden.

Stofzuiginstallatie welke microstof naar buiten blaast.

Goed afgeschermde apparaten en installaties met zo weinig mogelijk straling.

Binnenshuis geen draadloze telefoons en GSM gebruiken, maar vaste lijn of eco-dect.

Zenders en radarinstallaties op zo groot mogelijke afstand van woongebieden.

Ongezond binnenmilieu

De volgende aspecten kunnen zorgen voor een ongezond binnenklimaat:

Bouwen met milieubelastende stoffen.

Kierdichtheid.

Slechte ventilatie (door o.a. dichthouden van ventilatie openingen en het uitzetten van ventilatiesystemen).

Afwerking met chemische stoffen.

Inrichting met vele soorten kunststoffen.

Schoonmaken met chemische schoonmaakmiddelen.

Verwarmingssystemen die convectiestromen rondpompen door het huis.

Stofzuigen zonder afgezogen lucht naar buiten te blazen.

Elektrische velden van vele elektrische apparaten en trafo’s van halogeen verlichting (elektrostress). 

Hoogfrequente stralingen van draadloze telefoons en GSM.

Stralingen van zenders en radarinstallaties.

Voor het binnenmilieu bestaat weinig aandacht bij andere architecten en bouwers. We zijn vergeten dat de manier waarop we tegenwoordig huizen en kantoren bouwen, bedompte gebouwen opleveren die zorgen voor astmatische aandoeningen en allergieën. Rond de vorige eeuwwisseling werkten architecten en artsen samen om betere en gezondere woningen te bouwen, (daaruit is de woningwet ontstaan) maar die relatie bestaat allang niet meer.

Ons bureau streeft sinds 1990 naar milieubewust bouwen en ontwerpen en heeft vele ecologische  projecten uitgevoerd. Ook heeft ErasmusX aan veel CPO projecten gewerkt die vaak  opvallen door de begroeide daken. Wat al die projecten gemeen hebben is dat de luchtkwaliteit binnen de woningen niet verminderd wordt door materiaalgebruik, er geen overmatige kierenjacht is en verkeerde energiebesparende maatregelen toegepast worden. Energie zuinig bouwen met gezonde bouwmaterialen en installaties is bij ons de standaard. Eco architect Edward Erasmus

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then